10 Rozdílů mezi ženy a muži

10 Šedá a bílá hmota

Mužský mozek obsahuje více šedé hmoty, zatímco ženský mozek obsahuje více hmoty bílé. Bílá hmota umožňuje rychlejší přenos všech nervových signálů, což ženám umožňuje rychleji zpracovávat jejich myšlenky. Ženy využívají více pravou mozkovou hemisféru, zatím co muži využívají hemisféru levou, která je zaměřena spíše na logiku

9 Trestné činy

Z dostupných dat z celého světa je prokázáno, že většími pachateli trestních činů jsou spíše muži, než ženy. Ženy mívají nižší sazby prakticky pro všechny trestné činy oproti mužům.

8 Sebevraždy

Rozdíl mezi mužem a ženou můžeme také zpozorovat u sebevražedných sklonů. Statistiky ukazují, že muži umírají mnohem více prostřednictvím sebevraždy, než ženy. Nicméně nahlášené pokusy o sebevraždu jsou 3x častější u žen, než u mužů. Je to dáno způsobem sebevraždy. Ženy častěji využívají spíše prášky, zatímco muži vyhledávají zbraně nebo vysoké budovy.

7 Čich

Ženy mají mnohem lepší čich než muži. Ženy mají téměř o 50 % čichových buněk více.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.